Multimon_Welle
Są tutaj: Systemy ochrony przeciwpożarowej  -  Wysokociśnieniowa mgła wodna

Wysokociśnieniowa mgła wodna

Wydajne pokrycie chronionych obszarów dzięki wysokim efektom chłodzenia przy minimalnym zużyciu wody

W przypadku powstaniu ognia zachodzą poniższe warunki w określonym stosunku składników mieszanki

  • substancja palna     
  • energia do zapłonu, względnie do podtrzymania ognia
  • tlen  (O2)

Aby skutecznie zwalczyć pożar warunki, o których mowa powyżej, muszą być przynajmniej częściowo wyeliminowane z procesu spalania.  To zostanie osiągnięte albo przez wychłodzenie, a więc zmniejszenie energii, albo przez redukcję tlenu.  

Dzięki technologii mgły wodnej pod wysokim ciśnieniem można efektywnie zwalczyć dwa z trzech istotnych czynników powodujących rozprzestrzenianie się ognia:  po pierwsze  przez  zmniejszenie energii stosując chłodzenie, po drugie przez odebranie tlenu w ognisku pożaru.  Używana przy tym woda jest najstarszym, najczęściej  używanym i najbardziej dostępnym środkiem gaśniczym. Woda jest nietoksyczna  i przyjazna dla środowiska, a tym samym posiada dwie istotne  zalety w porównaniu do środków w zwalczaniu pożaru. Podsumowując, technologia mgły wodnej pod wysokim ciśnieniem oferuje następujące specjalne funkcje:


Chłodzenie

Przy odparowywaniu woda absorbuje więcej ciepła, niż każdy inny środek do zwalczania ognia.     Ogień zostaje pozbawiony energii znacznie szybciej i efektywniej.  Dzięki wyraźnemu efektowi chłodzenia pożar zostaje skutecznie zwalczony, a ludzie oraz dobra materialne są chronieni przed działaniem gorąca.

Wypieranie tlenu (prowadzenie procesu w atmosferze gazu obojętnego)

Podczas parowania objętość wody zwielokrotnia się 1.700 – krotnie, przy czym tlen w warstwie powietrza pomiędzy ogniskiem pożaru, a powietrzem otaczającym zostaje wyparty.

Osłona przed promieniowaniem cieplnym

Efekt osłony przed promieniowaniem cieplnym zostaje wywołany przez małe kropelki wody. W taki sposób mogą być również tworzone skuteczne przegrody z mgły wodnej dla specjalnych elementów konstrukcyjnych, otworów w ścianach i elewacji

Zmywanie sadzy

Oprócz zwalczania pożaru drobne kropelki wody powodują , że cząsteczki sadzy powstałe podczas tworzenia ognia i rozpuszczalne w wodzie części składowe gazów spalinowych zostają przez nie częściowo wymyte i osadzone.


Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Państwa bezpieczeństwa!