Wir expandieren erfolgreich weiter
und suchen bundesweit Verstärkung.

Telefon: +49-89-99119-01
E-Mail: bewerbung@multimon.de

Interessiert?

Multimon_Welle
Systemy ochrony <br>przeciwpożarowej  -  Wysokociśnieniowa mgła wodna

Wysokociśnieniowa mgła wodna

Chłodzenie

Przy odparowywaniu woda absorbuje więcej ciepła, niż każdy inny środek do zwalczania ognia.     Ogień zostaje pozbawiony energii znacznie szybciej i efektywniej.  Dzięki wyraźnemu efektowi chłodzenia pożar zostaje skutecznie zwalczony, a ludzie oraz dobra materialne są chronieni przed działaniem gorąca.

Wypieranie tlenu (prowadzenie procesu w atmosferze gazu obojętnego)

Podczas parowania objętość wody zwielokrotnia się 1.700 – krotnie, przy czym tlen w warstwie powietrza pomiędzy ogniskiem pożaru, a powietrzem otaczającym zostaje wyparty.

Osłona przed promieniowaniem cieplnym

Efekt osłony przed promieniowaniem cieplnym zostaje wywołany przez małe kropelki wody. W taki sposób mogą być również tworzone skuteczne przegrody z mgły wodnej dla specjalnych elementów konstrukcyjnych, otworów w ścianach i elewacji

Zmywanie sadzy

Oprócz zwalczania pożaru drobne kropelki wody powodują , że cząsteczki sadzy powstałe podczas tworzenia ognia i rozpuszczalne w wodzie części składowe gazów spalinowych zostają przez nie częściowo wymyte i osadzone.


Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Państwa bezpieczeństwa!