USŁUGI MULTIMON

Multimon zapewnia terminowe wykonanie instalacji w niezawodnej jakości oraz umożliwia operatorom osiągnięcie wysokiej i zoptymalizowanej pod względem kosztόw dostępności instalacji ochrony przeciwpożarowej.

Ein Schweisser in Schutzmontur bei der Arbeit mit sprühenden Funken Ein Schweisser in Schutzmontur bei der Arbeit mit sprühenden Funken Ein Schweisser in Schutzmontur bei der Arbeit mit sprühenden Funken

Usługi dla wszystkich rodzajów użytkowania zakładu

MULTIMON, stosując się do aktualnych wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zapewnia niezawodną dostępność instalacji na stałym, wysokim poziomie jakości. W ten sposób ograniczasz ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i uzyskujesz lepszą ochronę ubezpieczeniową.

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa
dzięki efektywnemu wdrożeniu

Odbiór urzędowy i ubezpieczeniowy zainstalowanego systemu ochrony przeciwpożarowej jest najważniejszym etapem poprzedzającym oddanie budynku do użytku i jego użytkowanie.

Zanim to nastąpi, musi się zazębić kilka elementów. Koordynacja i praca zespołowa w zakresie planowania, produkcji i instalacji są niezbędne do niezawodnego i terminowego ukończenia projektu. Niezbędne jest doświadczone kierownictwo projektu z dojrzałą wiedzą techniczną na temat systemu ochrony przeciwpożarowej.

Nasi eksperci ze wszystkich istotnych dziedzin analizują indywidualne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opracowują koncepcję spełniającą potrzeby klienta i wprowadzają ją w życie - korzystając z najnowocześniejszych technologii informatycznych i procesów produkcyjnych.

Zarządzanie projektem oznacza dla nas indywidualne i kompleksowe wsparcie, od analizy ryzyka do odbioru systemu ochrony przeciwpożarowej.

Jesteśmy niezawodnym partnerem w planowaniu indywidualnych koncepcji systemów ochrony przeciwpożarowej.

Porady
od naszego działu sprzedaży

Nasze koncepcje systemów opracowujemy zgodnie ze specyfikacjami klienta lub po indywidualnym zapoznaniu się z jego wymaganiami. W procesie tym specjalne cechy budynku i indywidualne wymagania klienta są harmonizowane ze wszystkimi wymaganiami i zmianami wynikającymi z obowiązujących przepisów, regulacji i wytycznych. Ponadto już w fazie planowania uwzględniamy fakt, że późniejsza eksploatacja systemu ma być jak najmniej wymagająca, a więc przyjazna dla środowiska.

Planowanie
przez doświadczonego kierownika projektu

Po otrzymaniu zamówienia system jest planowany w formie cyfrowej. W tym celu cały system jest podzielony na różne fazy budowy. Nasi kierownicy projektu zapewniają następnie zaopatrzenie w materiały i personel montażowy niezbędny do realizacji poszczególnych etapów budowy. Ciągła dokumentacja postępu prac oraz zapewnianie jakości na etapie projektu gwarantują niezawodność dostaw.

Produkcja
i zaopatrzenie we wszystkie materiały

W zależności od rodzaju wymaganych komponentów są one zamawiane przez nasz centralny dział zakupów u znanych producentów lub produkowane zgodnie z harmonogramem przez nasz własny dział produkcji. Nasze certyfikowane procesy produkcyjne zapewniają szybką dostawę na place budowy, nawet w gorących okresach lub w przypadku nieplanowanych zmian.

Montaż
przez wykwalifikowany personel

Nasze instalacje ochrony przeciwpożarowej to skomplikowane technicznie systemy, które muszą być absolutnie niezawodne w sytuacjach awaryjnych. Profesjonalna instalacja tych systemów bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania i ochrony ubezpieczeniowej firmy.

Zespoły ekspertów MULTIMON wspierają Państwa fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w realizacji Państwa systemu ochrony przeciwpożarowej. Zapewniamy przestrzeganie harmonogramów aż do odbioru.

 

Konserwacja
w celu wypełnienia obowiązków użytkownika

W celu zapewnienia stałej gotowości operacyjnej instalacji, musi ona być regularnie konserwowana przez specjalistów MULTIMON.

Dzięki naszym usługom konserwacyjnym i serwisowym zapewniamy stałe dopuszczenie systemu ochrony przeciwpożarowej do eksploatacji poprzez sprawdzanie i utrzymywanie jego funkcjonalności. W trakcie tych działań przestrzegane są wszystkie obowiązujące wytyczne, dzięki czemu zachowana zostaje również ochrona ubezpieczeniowa.

 

Naprawy
dla optymalnej dyspozycyjności instalacji

System zgłasza awarię lub podejrzewasz wyciek? Bez względu na usterkę systemu ochrony przeciwpożarowej, nasze centra serwisowe są szybkoosiągalne i zapewniają niebiurokratyczną naprawę. Dzięki szerokiej ofercie magazynowej i długoterminowym umowom na dostawy z producentami z branży ochrony przeciwpożarowej możemy zagwarantować elastyczne, krótkoterminowe i niezależne dostawy komponentów.

Aby zapewnić stałą gotowość operacyjną systemu ochrony przeciwpożarowej, oferujemy naszym klientom całodobowy serwis do awarii przez 365 dni w roku.

 

Sprawdzone i potwierdzone normy dla Twojego bezpieczeństwa!