Instalacje sygnalizacji pożarowej

Elementarnym elementem tego rozwiązania przeciwpożarowego jest bezpieczne i wczesne wykrywanie wybuchu pożaru oraz automatyczne uruchamianie środków obrony. W tym celu wszystkie elementy technologii wykrywania pożaru muszą być precyzyjnie dobrane i skoordynowane ze sobą.

Zamów teraz
Brandmeldeanlagen Brandmeldeanlagen Brandmeldeanlagen

System wykrywania zagrożeń uruchamia odpowiednie środki

Podstawowe zasady
działania systemów sygnalizacji pożaru

 • System sygnalizacji pożarowej jest systemem wykrywania zagrożeń.
 • Dostępne są różne techniki wykrywania pożarów.
 • W przypadku pożaru uruchamiane są różne urządzenia ostrzegawcze.
 • W celu zapewnienia optymalnej ochrony stosuje się równolegle różne typy czujek pożarowych.
 • W zależności od koncepcji systemu, automatycznie włącza się centrala straży pożarnej lub aktywowany jest automatyczny system gaśniczy.
 • Równocześnie, w zależności od koncepcji, mogą być aktywowane drzwi przeciwpożarowe lub systemy oddymiania.
 • Czułość można ustawić specjalnie dla danego zastosowania.

Jakie korzyści
oferują systemy sygnalizacji pożaru

 • Pomimo braku ludzi pożar można wykryć bardzo wcześnie.
 • Automatyczne sygnały ostrzegawcze mogą być aktywowane w innych miejscach za pomocą różnych koncepcji alarmów pożarowych.
 • Dla specjalnych obszarów opracowywane są specjalne koncepcje alarmów pożarowych.
 • Dzięki wczesnemu ostrzeganiu można zminimalizować obrażenia ciała, ponieważ alarm umożliwia ewakuację zagrożonego obszaru.
 • Elementem prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej jest możliwość uzyskania lepszej ochrony ubezpieczeniowej.

RODZAJE SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU

Pełna ochrona

Cały budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru.

Ochrona częściowa

Jeden lub więcej przedziałów pożarowych jest wyposażonych w systemy sygnalizacji pożarowej.

Ochrona
dróg ewakuacyjnych i ratunkowych

Droga ewakuacyjna dla ludzi jest zabezpieczona przez systemy alarmu przeciwpożarowego.

Zapewnienie ochrony

Systemy sygnalizacji pożarowej służą do ochrony określonych dóbr materialnych.

Najczęściej spotykane typy czujek:

 • Czujka przyciskowa
 • Czujnik dymu
 • Czujnik ciepła
 • Czujniki płomienia
 • Systemy odprowadzania dymu i ciepła
 • Czujki pożarowe z wieloma czujnikami

LOKALIZACJE DLA SYSTEMÓW ALARMU PRZECIWPOŻAROWEGO

 • Zakłady przemysłowe
 • Centra logistyczne
 • Hale produkcyjne
 • Statki
 • Centra logistyczne
 • Budynki biurowe
 • Budynki wysokie
 • Szpitale i domy opieki
 • Hale wystawowe
 • Porty lotnicze

Zagrożenia pożarowe różnią się w zależności od sytuacji, a także od branży. Specjalne wymagania dotyczące koncepcji ochrony przeciwpożarowej są rejestrowane przez naszych ekspertów i przenoszone na indywidualne rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zapraszamy do kontaktu z nami!

OSOBA DO KONTAKTU

Rafal Broja Rafal Broja Rafal Broja

Rafal Broja
Prokurent

T: +48 506 050 983

Sprawdzone i potwierdzone normy dla Twojego bezpieczeństwa!