Wir expandieren erfolgreich weiter
und suchen bundesweit Verstärkung.

Telefon: +49-89-99119-01
E-Mail: bewerbung@multimon.de

Interessiert?

Multimon_Welle
Systemy ochrony <br>przeciwpożarowej  -  Pianowe instalacje gaśnicze

Pianowe instalacje gaśnicze

Pianowe instalacje gaśnicze są szeroko stosowane w przemyśle petrochemicznym i w magazynach paliw, materiałów napędowych lub substancji niebezpiecznych. 

Piana gaśnicza składa się z komponentów takich jak woda, środek pianotwórczy i powietrze.  Dzięki mieszaninie wody i środka pianotwórczego powstaje najpierw płynny roztwór piany. W przypadku pożaru przy domieszaniu powietrza, są z niego wytwarzane  pęcherzyki piany.  W ten sposób zwiększa się objętość i otrzymuje ulepszoną zdolność gaszenia. 

W zależności od składu użytego środka pianotwórczego i zastosowanej techniki gaszenia rozróżnia się pomiędzy systemami z zastosowaniem piany  ciężkiej , średniej i lekkiej.

Piany ciężkie przyjmują w porównianiu do fazy płynnej  objętość 1- do 20-krotnej, piany średnie objętość 20 – do 200krotnej, a piany lekkie  objętość 200- do 1000krotnej.


Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Państwa bezpieczeństwa!