Należy zwrócić uwagę na oznaczenie płci:

Dla lepszej czytelności, na stronie internetowej MULTIMON dla nazw osobowych i rzeczowników osobowych używana jest forma męska. Odpowiednie terminy mają zasadniczo zastosowanie do wszystkich płci w celu zapewnienia równego traktowania. Skrócona forma językowa ma charakter wyłącznie redakcyjny i nie oznacza wartościowania.

Sprawdzone i potwierdzone normy dla Twojego bezpieczeństwa!