Wir expandieren erfolgreich weiter
und suchen bundesweit Verstärkung.

Telefon: +49-89-99119-01
E-Mail: bewerbung@multimon.de

Interessiert?

Multimon_Welle
Firma  -  Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa obejmuje wszystkie działania, które zapobiegają powstaniu pożaru i przeciwdziałają  rozprzestrzenianiu się ognia i dymu. Wykrywanie ognia i sterowanie gaszeniem są tym samym decydujące dla pomyślnej walki z ogniem.

Automatyczne systemy ochrony przeciwpożarowej zapobiegają rozprzestrzenianiu się pojawiającego się ognia i jego rozwinięciu w duży pożar. Systemy te instalowanie są wieżowcach, centrach handlowych, halach magazynowych, zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, garażach podziemnych lub w budynkach chronionych ustawą o ochronie zabytków.

Zależnie od istniejącego zagrożenia pożarowego systemy ochrony przeciwpożarowej mogą być głównym punktem zabezpieczenia przeciwpożarowego wymaganym przez zakłady ubezpieczeniowe i urzędy. Tym samym są one bardzo często ważnym elementem uzyskania pozwolenia na budowę.  


Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Państwa bezpieczeństwa!