Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO).

1. zakres stosowania

Niniejsza deklaracja o ochronie danych dotyczy oferty internetowej MULTIMON Industrieanlagen GmbH (https://www.multimon.info) oraz danych osobowych, które są pobierane za pośrednictwem tych stron internetowych. W przypadku stron internetowych innych dostawców, do których odsyła się np. za pomocą linków, obowiązują informacje i oświadczenia dotyczące ochrony danych tych dostawców.

Odniesienia do przepisów ustawowych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych dotyczą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO), a także federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) w wersji obowiązującej od 25.05.2018 r.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej (por. art. 4 DSGVO).

2. organ odpowiedzialny

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

MULTIMON Industrieanlagen GmbH Klausnerring 16 85551 Kirchheim b. München.

Telefon: +49-89-99119-01 E-mail:info@multimon.info

Przedstawiciel prawny:

Christoph Haar, Falk Ursinus

3. inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy zewnętrznego inspektora ochrony danych w naszej firmie.

Biuro konstrukcyjne

Pfeil Concepts GmbH
Alte Gärtnerei 2
04425 Taucha

Telefon: 034298-497373
E-Mail: privacy(at)@fire-holding.de

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na naszej stronie internetowej

4.1 Hosting: Serwer internetowy do obsługi naszej strony internetowej jest technicznie obsługiwany i utrzymywany przez firmę Hetzner Online GmbH. Ich dane kontaktowe to:

 

Hetzner OnlineGmbH

Industriestr. 25

91710 Gunzenhausen

Niemcy Zawarliśmy z firmą Hetzner Online GmbH umowę o przetwarzanie zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 DSGVO.

4.2 Szyfrowanie SSL/TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści przesyłanych przez użytkowników do nas jako operatora witryny, witryna ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4.3 Przetwarzanie danych osobowych w kontekście korzystania z witryny internetowej?

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej wybrane dane osobowe są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub czasie wywołania strony). Dane te są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników oraz do ulepszania naszych usług i produktów. W ramach realizacji zamówienia dane te są przekazywane do Hetzner Online GmbH.

Ciasteczka

Nasze strony internetowe używają plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane w jego przeglądarce.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego.
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera. Najpóźniej po siedmiu dniach dane są anonimizowane poprzez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, tak aby nie można już było ustalić powiązania z konkretnym użytkownikiem.

Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Aby chronić dane osobowe użytkowników, w niniejszej witrynie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że przed przesłaniem do USA adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP użytkownika) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google:support.google.com/analytics/answer/6004245.

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikatorem użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. plikami cookie DoubleClick, identyfikatorem reklamowym Android), zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższym linkiem:support.google.com/analytics/answer/7667196

Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień i w pełni stosujemy się do ścisłych wymagań niemieckich organów ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.

Czcionki Google Web Fonts

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy w witrynie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:policies.google.com/privacy.

5 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w kontekście świadczenia przez nas usług

5.1 Cele przetwarzania

Przetwarzanie zamówień, informacje na temat danych dotyczących zamówień i dostaw, świadczenie usług logistycznych, realizacja zamówień i projektów, rejestrowanie danych dotyczących umów i danych kontaktowych w celu przetwarzania zamówień lub inicjowania zamówień, rachunkowość, księgowość, monity, organizacja i realizacja zakupów i zaopatrzenia, sprzedaż i marketing, utrzymywanie relacji z klientami, dostawcami i potencjalnymi klientami.

 

5.2 Podstawa prawna naszych działań związanych z przetwarzaniem danych

 • Wypełnienie środków umownych i przedumownych (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO),
 • Zobowiązania prawne (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c DSGVO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e DSGVO),
 • Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO w związku z art. 7 ust. 1-4 DSGVO),
 • W celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

5.3 Kategorie osób, których dane dotyczą

Zainteresowane strony, klienci i/lub pracownicy klientów, dostawcy, zainteresowane strony, partnerzy, pośrednicy, dodatkowo usługodawcy i freelancerzy.

5.4 Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie jako przedstawiciela lub upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej (potencjalnego klienta, klienta, dostawcy, usługodawcy zewnętrznego, partnera, freelancera, pracownika zleceniodawcy, pośrednika). W szczegółach:

 • Dane kontaktowe (nazwisko, tytuł, imię, telefon, faks, telefon komórkowy, adres internetowy, e-mail, stanowisko, firma, adres firmy, liczba pracowników (jeśli dotyczy), branża, rodzaj klienta, telefon (firma), faks (firma), historia kontaktów i korespondencji, dane do ofert i inicjowania działalności),
 • Dane rozliczeniowe (dane dotyczące zamówienia, dane dotyczące płatności, informacje o koncie, bank, IBAN, BIC, nazwisko posiadacza konta, dane służące do wypełnienia zobowiązań umownych,
 • Dane osobowe z zamówień, zleceń zakupu i umów (adres, dane kontaktowe, treść umowy).

5 Kategorie odbiorców

 • Jednostki wewnętrzne zaangażowane w realizację odpowiednich procesów biznesowych, takich jak zakupy, sprzedaż, marketing, dystrybucja, administracja, przetwarzanie zamówień, księgowość i rachunkowość. Organy publiczne, takie jak instytucje zabezpieczenia społecznego i organy podatkowe w przypadku nadrzędnych przepisów prawnych.
 • Wykonawcy zewnętrzni (podmioty przetwarzające dane w rozumieniu art. 4 w związku z art. 28 DSGVO). Art. 28 DSGVO. do realizacji wyżej wymienionych celów).

Ponadto przekazujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO lub gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c DSGVO, np. w kontekście ścigania karnego lub ujawnienie jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub wykonywania praw, a nie można założyć, że ujawnienie jest sprzeczne z nadrzędnym interesem osoby, której dane dotyczą, który zasługuje na ochronę.

5.6 Okresy przechowywania/usuwania danych

Po upływie ustawowych okresów przechowywania usuwamy dane osobowe, o ile nie są one potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia realizacji umowy lub nie mamy już uzasadnionego interesu w ich przechowywaniu.

Okres przechowywania danych osobowych:

10-letni okres przechowywania danych zgodnie z § 14 UStG.

10-letni okres przechowywania zgodnie z § 147 AO dla dokumentów istotnych z podatkowego punktu widzenia.

10-letni okres przechowywania danych zgodnie z § 257 ust. 1 nr 1 + 4 HGB. Dotyczy ksiąg handlowych, inwentaryzacji, bilansów otwarcia, (skonsolidowanych) rocznych sprawozdań finansowych, (skonsolidowanych) sprawozdań zarządu, dowodów księgowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich spoza UE

Nie dokonuje się transferu do krajów trzecich i nie planuje się takiego transferu. Niemniej jednak, korzystając z komunikacji elektronicznej przez Internet, nigdy nie można wykluczyć, że dane zostaną przesłane przez kraj trzeci.

6 Przetwarzanie danych osobowych w kontekście podań o pracę

Oferujemy możliwość ubiegania się o pracę w naszej firmie (np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną).

Przetwarzamy dane przesłane przez Ciebie w związku z Twoją aplikacją, aby ocenić Twoje predyspozycje do pracy na danym stanowisku (lub, w stosownych przypadkach, na innych otwartych stanowiskach w naszych firmach) oraz przeprowadzić proces aplikacji. Dotyczy to takich danych, jak: Dane kontaktowe, dane komunikacyjne, dane osobowe, dokumenty aplikacyjne i dostępność.

Dopuszczalne jest przetwarzanie danych wymaganych w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w połączeniu z obowiązującymi krajowymi przepisami prawa pracy.

Jeżeli po zakończeniu procesu składania wniosku dane będą potrzebne do celów postępowania sądowego, mogą być przetwarzane w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz interes polega wówczas na dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Zasadniczo dostęp do danych mają tylko te osoby/ stanowiska w firmie, którym są one potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia procesu aplikacji. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności i przeszkoleni w zakresie ochrony danych. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Jeśli nie będziemy w stanie złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy, wycofasz swoją aplikację, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych lub poprosisz nas o usunięcie danych, przesłane przez Ciebie dane, w tym wszelkie pozostałe fizyczne dokumenty aplikacyjne, będą przechowywane lub zatrzymywane (okres przechowywania) przez maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego, aby w razie jakichkolwiek rozbieżności móc prześledzić szczegóły procesu aplikacyjnego. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na umieszczenie Twojego zgłoszenia w naszej puli kandydatów w celu obsadzenia kolejnych wolnych stanowisk (w tym celu uzyskujemy Twoją odrębną zgodę), dane zostaną usunięte po upływie maksymalnie 12 miesięcy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO (zgoda). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Jeśli w trakcie procesu aplikacji zostanie Ci przyznane stanowisko, Twoje dane zostaną przeniesione z systemu danych kandydatów do naszego systemu informacji kadrowej.

Dane te będą przetwarzane w naszych wewnętrznych systemach informatycznych. Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chronią dane przed nieuprawnionym dostępem lub utratą danych.

Po upływie okresu przechowywania dane są usuwane, chyba że istnieje prawny obowiązek ich zachowania lub inny prawny powód ich dalszego przechowywania. Jeśli okaże się, że konieczne będzie zachowanie danych po upływie okresu przechowywania (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy staną się nieistotne. Nie ma to wpływu na inne ustawowe obowiązki związane z przechowywaniem danych.

7. prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo w każdej chwili uzyskać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia, zablokowania, usunięcia, a w pewnych okolicznościach ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W każdej chwili można skontaktować się z administratorem danych lub naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych (Art. 7 DSGVO)

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 DSGVO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, o których mowa, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Art. 13 DSGVO)

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 DSGVO)

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie (art. 15, 16 i 17 DSGVO)

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 DSGVO)

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli użytkownik kwestionuje poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia danych można zażądać ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać wyważenia Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Sprawdzone i potwierdzone normy dla Twojego bezpieczeństwa!