Wir expandieren erfolgreich weiter
und suchen bundesweit Verstärkung.

Telefon: +49-89-99119-01
E-Mail: bewerbung@multimon.de

Interessiert?

Multimon_Welle
Usługi  -  Ochrona budynków

Oprócz bezpośrednich szkód materialnych w centrum zainteresowania ubezpieczycieli z branży pożarowej coraz częściej dostają się przerwania działań zakładów.  I tak odbudowa zniszczonego przez ogień ciągu technologicznego może trwać całe miesiące. To prowadzi z reguły do utraty udziałów firmy w rynku.

W konsekwencji ulega pogorszeniu ekonomiczna sytuacja przedsiębiorstwa. Po przeprowadzonych badaniach Niemieckiego Stowarzyszenia d/s Technicznej Ochrony Przeciwpożarowej  (bvfa)  przyszłość dotkniętych pożarem przedsiębiorstw wisi często na włosku. Ponad 40% firm musi ogłosić upadłość. Tak więc skuteczna ochrona budynków ogranicza  część ryzyk biznesowych.


Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Państwa bezpieczeństwa!