ZGODNOSC

To, jak działamy, robi różnicę.

Verschiedene Icons wie Veantwortung, Kooperation, Transparenz, Integrität, Vertrauen, Sicherheit Verschiedene Icons wie Veantwortung, Kooperation, Transparenz, Integrität, Vertrauen, Sicherheit Verschiedene Icons wie Veantwortung, Kooperation, Transparenz, Integrität, Vertrauen, Sicherheit

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MULTIMON

Uczciwość i przejrzystość są dla firm MULTIMON tak samo ważne jak zaufanie pracowników, klientów, dostawców, partnerów i wszystkich interesariuszy firmy. Dlatego też MULTIMON posiada nowoczesny system zarządzania zgodnością.

KODEKS POSTĘPOWANIA
Kodeks postępowania dla pracowników MULTIMON

Odpowiedzialne i zgodne z prawem postępowanie jest jednym z podstawowych warunków naszego sukcesu w biznesie.

Kodeks Postępowania Pracowników jest wyrazem naszego zobowiązania do przestrzegania określonych w nim wartości i zasad, a jednocześnie sygnałem dla świata zewnętrznego o odpowiedzialnym zachowaniu wobec naszych partnerów biznesowych, klientów i pracowników.

Kodeks postępowania do pobrania

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW
Kodeks Postępowania dla Dostawców MULTIMON

Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców opiera się na zasadach uznanego na całym świecie standardu ładu korporacyjnego i ma zastosowanie do wszystkich dostawców i ich spółek zależnych, jak również do wszystkich produktów i usług nabywanych przez MULTIMON.

Kodeks postępowania do pobrania

 

System informowania o nieprawidłowościach

Nasz system zgłaszania nieprawidłowości oferuje wszystkim pracownikom, partnerom biznesowym, dostawcom i ich pracownikom, a także klientom i innym osobom trzecim w kontekście zawodowym chroniony, anonimowy kanał komunikacji.

Pracownicy Grupy, partnerzy biznesowi, klienci i inne osoby trzecie mogą przez całą dobę korzystać z systemu informowania o nieprawidłowościach w Grupie Fire Holding, aby anonimowo zgłaszać poważne naruszenia przepisów i prawa.

System informowania o nieprawidłowościach

Der Multimon-Compliancebeauftragte Mike Lingner Der Multimon-Compliancebeauftragte Mike Lingner Der Multimon-Compliancebeauftragte Mike Lingner

Mike Lingner
Specjalista ds. zgodności z przepisami

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii lub wskazówek dotyczących niewłaściwego postępowania, prosimy o kontakt z odpowiedzialną osobą kontaktową.

Sprawdzone i potwierdzone normy dla Twojego bezpieczeństwa!