WYBRANE
PROJEKTY REFERENCYJNE

Widok na teren HIT Holz Torgau Widok na teren HIT Holz Torgau Widok na teren HIT Holz Torgau

ROZWIĄZANIA DLA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH WSZYSTKICH BRANŻ

Doświadczone zespoły projektowe MULTIMON od 40 lat projektują systemy ochrony przeciwpożarowej dla renomowanych firm z branży przemysłowej, handlowej, logistycznej i usługowej. Tutaj przedstawiamy projekt referencyjny dla każdej z naszych zaawansowanych technologii.

FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research
Darmstadt

Projekt budowlany FAIR w Darmstadt jest jednym z największych projektów budowlanych dla nauki i badań na świecie. Powstaje tu akcelerator cząstek, który umożliwi prowadzenie międzynarodowych badań nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi wszechświata. Oprócz podziemnych linii wiązek i tuneli zasilających, na terenie o powierzchni prawie 20 ha powstanie około 25 budynków.

W GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research w Darmstadt na powierzchni ok. 150 tys.m2 powstaje jeden z największych obiektów do czołowych badań międzynarodowych - akcelerator cząstek FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research). W podziemnym tunelu pierścieniowym akceleratora o obwodzie 1100 metrów naukowcy z całego świata będą mieli możliwość zbadania odkryć dotyczących struktury wszechświata za pomocą niezwykłych eksperymentów. Na terenie obiektu powstanie około 25 budynków przeznaczonych do obsługi akceleratora cząstek. Dla tego międzynarodowego mega projektu budowlanego należało opracować harmonogram budowy, w którym inżynieria budowlana, cywilna i konstrukcyjna, rozwój i budowa akceleratora oraz eksperymenty naukowe są ze sobą ściśle powiązane.

Cała ochrona przeciwpożarowa, od planowania do realizacji, pochodzi z firmy MULTIMON. W tunelu radiacyjnym oraz tunelu zasilającym z podłogą pośrednią zostanie zainstalowany system przeciwpożarowy w technologii wysokociśnieniowej mgły wodnej. Zgodnie z fizycznym układem doświadczalnym, w tunelu radiacyjnym przewidziano jedynie linie zasilające w wodę, ale bez niezależnego zasilania w wodę. W budynkach z laboratoriami do badań aplikacyjnych zostanie zainstalowany nowoczesny system gaszenia gazem, który zapewni bezpieczeństwo ludziom i obiektom, nie wpływając na rozbudowane układy eksperymentalne. Cały czas instalacji jest przewidziany na sześć lat w koordynacji z branżami, które mają być zainstalowane w tym samym czasie.

Wielodyscyplinarny zespół agencji realizującej projekt FAIR wyznacza standardy w zakresie organizacji placu budowy, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Wybrane dane techniczne:

Całkowita ochrona przeciwpożarowa System wysokociśnieniowej mgły wodnej (HDWN) Około 4000 tryskaczy Około 20 centrali gaśniczej Sześcioletni okres budowy.

 

Widok z góry na jeden z największych placów budowy w Niemczech
Blick auf die Baustelle von FAIR

NASZE TECHNOLOGIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Multimon wykorzystuje sprawdzone technologie dla niezawodnej ochrony przeciwpożarowej. Dowiedz się więcej o tym, która technologia pasuje do danego zastosowania.

Wszystkie technologie

Sprawdzone i potwierdzone normy dla Twojego bezpieczeństwa!