Wir expandieren erfolgreich weiter
und suchen bundesweit Verstärkung.

Telefon: +49-89-99119-01
E-Mail: bewerbung@multimon.de

Interessiert?

Multimon_Welle
Usługi  -  Konserwacja i naprawa

Często dopiero wiele lat po oddaniu do użytku instalacji gaśniczej dochodzi do pożaru. Aby w każdym czasie można było polegać na gotowości systemu ochrony przeciwpożarowej do podjęcia działania, musi on być serwisowany przez profesjonalistów w regularnych odstępach czasu.

Dzięki naszemu serwisowi konserwacyjnemu zapewniamy trwałą zdolność do funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej.

Nasze centra serwisowe  umożliwiają szybkie i efektywne wsparcie. Ponadto gwarantujemy  szeroki asortyment magazynowy i długoletnie kontakty gospodarcze oraz handlowe  ze znanymi dostawcami w przemyśle ochrony przeciwpożarowej.

Aby zagwarantować permanentną gotowość systemu ochrony przeciwpożarowej do użycia dysponujemy przez 365 dni w roku całodobowym pogotowiem technicznym.


Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Państwa bezpieczeństwa!