Wir expandieren erfolgreich weiter
und suchen bundesweit Verstärkung.

Telefon: +49-89-99119-01
E-Mail: bewerbung@multimon.de

Interessiert?

Multimon_Welle
Systemy ochrony <br>przeciwpożarowej  -  Instalacje zalewowo-zraszaczowe

Instalacje zalewowo-zraszaczowe są stosowane głównie  w budynkach lub na zewnątrz, kiedy należy liczyć się z bardzo szybkim rozprzestrzenianiem ognia. W przeciwieństwie  do instalacji tryskaczowej stosowane są tutaj rozmieszczone w grupach gaśniczych otwarte dysze gaśnicze.

W przypadku wyzwolenia grupy gaśniczej, cały chroniony przez tą grupę obszar jest zraszany wodą.  


Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Państwa bezpieczeństwa!