Wir expandieren erfolgreich weiter
und suchen bundesweit Verstärkung.

Telefon: +49-89-99119-01
E-Mail: bewerbung@multimon.de

Interessiert?

Multimon_Welle
Systemy ochrony <br>przeciwpożarowej  -  Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe

W przypadku pożaru istalacje tryskaczowe  samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła, rozpoczynają proces gaszenia  i alarmują właściwy punkt straży pożarnej. 

Zasada :  tryskacze gaśnicze są zintegrowane w sieci przewodów rurowych umieszczonych pod stropem. Dzięki niezależnemu zaopatrzeniu w wodę system ochrony przeciwpożarowej jest w ciągłej gotowości. 

Tryskacze gaśnicze (zraszacze) systemu wchodzące indywidualnie do działania są zamknięte przez  szklaną ampułkę. W razie pożaru ampułka szklana reaguje  na powstałe ciepło  i pęka. Nad miejscem pożaru przez otwarty tryskacz wydobywa się rozproszona woda.

W zależności od miejsca zastosowania  wykonuje się różne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego.  Zasadniczo rozróżnia się przy tym przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe mokre, suche  oraz  wstępnie sterowane instalacje tryskaczowe suche.

Instalacje tryskaczowe mokre

są one najczęściej stosowanymi na świecie instalacjami tryskaczowymi. Przy tym cała sieć rurowa znajduje sie pod stałym ciśnieniem wody. W przypadku pożaru środek gaśniczy zostaje bezpośrednio doprowadzony w odpowiedniej ilości. Instalacje tryskaczowe mokre są instalowane wewnątrz budynków w obszarach odpornych na mróz. 

Instalacje tryskaczowe suche

odróżniają się od wyżej wymienionego systemu  tym, że sieć rurowa nie jest wypełniona wodą, lecz sprężonym powietrzem. Ten system umożliwia jego zastosowanie w obiektach zagrożonych przez mróz, takich jak parkingi wielopoziomowe  i nieogrzewane hale magazynowe. 

wstępnie sterowane instalacje tryskaczowe suche

znajdują zastosowanie w strefach krytycznych, w których powinno się w każdym przypadku unikać  niezamierzonego wycieku wody gaśniczej. 

Dlatego dwa niezależne od siebie mechanizmy wyzwalające gaszenie  są tak ze sobą powiązane, że proces gaszenia rozpoczyna się tylko przy jednoczesnej aktywacji obu systemów wyzwalających.


Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Państwa bezpieczeństwa!