Wir expandieren erfolgreich weiter
und suchen bundesweit Verstärkung.

Telefon: +49-89-99119-01
E-Mail: bewerbung@multimon.de

Interessiert?

Multimon_Welle
Systemy ochrony <br>przeciwpożarowej  -  Gazowe systemy gaśnicze

Gazowe systemy gaśnicze

Zwalczanie pożaru w środowisku przez zastosowanie gazu gaśniczego wotoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody

Odwołanie się do gazowych systemów gaśniczych następuje wtedy, gdy zastosowanie środków gaśniczych bazujących na wodzie  nie jest wskazane, na przykład  w pomieszczeniu serwerowni.  Aktywacja systemu  odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych. Ze względów bezpieczeństwa osobistego gaz gaśniczy wpływa przez dysze gaśnicze do chronionych obszarów dopiero po uprzednio zdefiniowanym czasie zwłoki.  

W zależności od użytego gazu gaśniczego  rozróżnia się następujące rodzaje systemów:

Systemy gaśnicze ze środkiem ARGON

Środek gaśniczy ARGON jest stosowany przede wszystkim do ochrony obszarów w najwyższym stopniu wrażliwych. Środek ten gasi ogień całkowicie bez pozostałości i bez szkód pośrednich spowodowanych przez środek gaśniczy.  Argon jest przechowywany w butlach stalowych pod ciśnieniem  do 300 bar. Podczas gaszenia dochodzi do redukcji zawartości tlenu w pomieszczeniu tak, że wymagane są dodatkowe środki ochrony osobistej.

Gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem gazów chemicznych

Chemiczne środki gaśnicze stosowane  są wszędzie tam, gdzie efekt zależy od bardzo  szybkiego gaszenia.  W przeciwieństwie do systemów gaśniczych z zastosowaniem gazów obojętnych, efekt gaszenia bazuje na procesie fizyczno-chemicznym.  Z jednej strony  ciepło jest absorbowane , a z drugiej strony uwalniane są wolne rodniki,  aby wstrzymać reakcję łańcuchową procesu spalania.

Środek gaśniczy jest przechowywany pod ciśnieniem do 50 bar w stanie płynnym w butlach stalowych. Za pomocą azotu środek gaśniczy jest wyrzucany  w odpowiedni obszar gaśniczy. Ryzyko obrażeń u osób spowodowane tym środkiem gaśniczym nie istnieje.

Gazowe systemy gaśnicze z zastosowaniem CO2
 

Środek gaśniczy dwutlenek węgla (CO2) jest stosowany przede wszystkim do ochrony łatwopalnych cieczy i do gaszenia obiektów wolnostojących jak np. w przypadku ochrony maszyn produkcyjnych.  Środek gaśniczy jest przechowywany pod ciśnieniem 50 bar w stalowych butlach. Przy stosowaniu tego środka gaśniczego należy przestrzegać branżowych wytycznych  celem uniknięcia szkód na osobach.

  • lakiernie
  • magazyny z farbami
  • pomieszczenia rozdzielni elektrycznych
  • transformatory
  • obiekty otwarte  jak np. ochrona maszyn
  • obrabiarki
  • filtry
  • kanały wentylacyjne

Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Państwa bezpieczeństwa!